Praktiske oplysninger

Pligt til medlemsskab
Alle grundejere i grundejerforeningens område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Vedligeholdelsespligt m.v.
Det påhviler hver enkelt grundejer, at renholde såvel grunden som fortorvet. Grundarealet må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art. Afbrænding af haveaffald og lignende er ikke tilladt, da bebyggelsen ikke opfylder afstandsbestem-melserne. Grundejerforeningens vedtægter med tilhørende ordensregler.

Genbrugspladsen
Genbrugspladsen ligger på adressen Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre. Se nærmere kommunens hjemmeside www.hvidovre.dk omkring affaldsordninger.

Scroll to Top