Kontingent og indskud

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen fastsættes det årlige kontingent og indskud for nye grundejere. Alle grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Det betyder, at alle grundejerne skal overholde foreningens vedtægter.

Ved ejerskifte skal der betales indskud på 600 kr. til Grundejerforeningen. Da indskuddene til foreningen i mange år har dækket driften, opkræves der for tiden intet kontingent.

Indskud kan overføres til grundejerforeningens konto:

Reg. nr. 5342 kontonr. 0716391

Husk at anføre adresse i feltet for oplysninger til modtageren.

Scroll to Top