Generalforsamling

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Regnskab, revisionsprotokol
 4. Indkomne forslag af bestyrelsen
 5. Indkomne forslag af medlemmer
 6. Fastsættelse af bestyrelses dispositionsbeløb
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant
 10. Valg af en revisor eller revisorsuppleant
 11. Eventuelt
 
Scroll to Top